Zu den Inhalten springen
Interner Bereich Raumbelegung
deutsch  english  türk
Yazı büyüklüğü
Schrift größer

Tıbbı Ağırlık Noktası

Tıbbi Klinik I'in ağırlık noktası hastaların klasik genel iç hastalıkları tedavisinin yanı sıra (akciğer ve bronş hastalıkları, romatizma hastalıkları, metabolizma ve böbrek hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar), damar hastalıkları ve kalp hastalıklarının da teşhis ve tedavi edilmesidir.

Damar Cerrahisi bölümüyle (CA Prof. Dr. med. G. Rümenapf) damar hastalıklarının tedavisinde ve Tıbbi Klinik II ile (CA PD Dr. med. D. Schilling) diyabet hastalıklarının tedavisinde sıkı bir işbirliği yapılmaktadır.

Anjioloji
Bütün hastaları atardamarlar, toplardamarlar, lenf damarları hastalık semptomlarında, ayrıca metabolizma hastalıklarında, örn. diabetes mellitus veya böbrek yetmezliğinde bütüncül yaklaşımla, yatılı olduğu gibi ayakta da tedavi etmek bizim amacımızdır. Tedavi endikasyonları mültidisipliner olarak Damar Cerrahisi Kliniği ile sıkı bir işbirliği içinde yapılmaktadır.

Kardiyoloji
Kardiyoloji bölümünde kalp rahatsızlıklarını teşhis etmek için invaziv olmayan bütün yöntemler sunulmaktadır. Burada ultrasyon diagnostiği özel bir ağırlık noktasıdır. Komşumuz olan Manheim Üniversitesi Kliniği ve Tıbbi Klinik I ile yapılan sıkı işbirliği sayesinde hiç zaman kaybetmeden hastaların invaziv diagnostik ve kalp sondası laboratuarında tedavilerinin yapılmasını sağlamaktayız. Kalp ritim bozukluklarında Genel ve Visseral Cerrahi Kliniği'yle yapılan işbirliği ile çeşitli kalp pili (anti barikard sistemi, defibrilatorlar ve CRT resenkronizasyon kalp pilleri) implantasyonları Diakoniekrankenhaus'da uygulanmaktadır.

İç Hastalıklar Yoğun Bakım Tıbbı
Ağır ve ölümcül iç hastalıkları olan hastalara multidisipliner olarak Diakoniekrankenhaus yoğun bakım servisinde İç Hastalıklar Kliniği I'in başkanı başhekim Dr. med. K. Amendt ve Anestezi ve Yoğun Bakım Tıp Enstitüsü başkanı başhekim P. Becker tarafından bakılmaktadır

Akut Geriatri
Yapısal olarak İç Hastalıklar Kliniği'ne bağlı olan bu ağırlık noktası senelerden beri buraya yerleşmiştir ve taşıdığı büyük önem itibariyle başlı başına bir bölüm olarak yürütülmektedir. Akut Geriatri bölümünün başkanlığına PD Dr. M. Schuler getirilmiştir. Burası Yaşlılık Tıp Merkezi'nin (ZAM) bir parçasıdır.

© Diakonissen Speyer-Mannheim