Zu den Inhalten springen
Interner Bereich Raumbelegung
deutsch  english  türk
Yazı büyüklüğü
Schrift größer

Tıbbı Ağırlık Noktası

Oberrhein Damar Merkezi Mannheim Speyer damar hastalıkları olan hastaların bütün bakımlarını sağlamaktadır. Burada tüm invazif ve invazif olmayan teşhis yöntemleri sunulmaktadır ve konservatif, minimal invazif ve cerrahi müdahalelerin tüm yelpazesi yüksek sayıda yapılmaktadır. Çoğunlukla birden fazla tedavi alternatifleri bulunur. Hangi yöntemin en iyisi olduğu duruma göre karara bağlanmaktadır.

Diyabet Ayak Sendromu
Damar rahatsızlığı olan diyabet hastalarının tedavisi Almanya çapında en çok Damar Merkezi Mannheim Speyer'de yapılmaktadır. Diyabet hastalarının çoğunda ayrıca bacaklarda duyu bozuklukları (polinöropati) bulunur, bu nedenle ayaktaki birçok kangrenler (ölü ayak dokusu) acı vericidir. Diyabet hastalarının periferik atardamar tıkanması (PAVK) özellikle alt bacak atardamarlarında görülür.

Atardamar Ameliyatları
Karındaki şah damar genişletilmesi (aort anevrizması) kasıktan kateterle bir stent yerleştirilmesiyle veya açık ameliyatla (karında kesik açılarak) tedavi edilmektedir. Her iki yöntem de Damar Merkezi Mannheim-Speyer'de uygulanmaktadır. Bacak atardamarlarındaki dar boğazlar veya tıkanmalar, basit teşhislerde lokal anesteziyle genişletilir. Bu mümkün değilse tıkanıklıklar vücuttan alınan damarla veya yapay materyal ile by-pass yardımıyla tedavi edilir. Kateter tedavisi birçok durumlarda ameliyathanelerde damar cerrahisi yöntemiyle kombine edilir (hibrid ameliyat). Bu konuda Damar Merkezi Mannheim-Speyer Almanya çapında lider konumundadır.

Problemli Yaraların Tedavisi
Ulcus cruris (alt bacakta olan yara) veya diyabet ayak sendromunda görülen yaraların tedavisi diğer bir ağırlık noktasını oluşturmaktadır. Bu tedavi interdisipliner olarak uzman doktorlar ve bakıcılarla (yara ekibi) yapılmaktadır. Damar Merkezi Mannheim-Speyer'de uzman yara yöneticileri hazır bulunmaktadır. Biz aynı zamanda problemli bakterileri (MRSA, ORSA) olan hastaları hem ayakta, hem de yatılı olarak tedavi etmekteyiz.

© Diakonissen Speyer-Mannheim