Zu den Inhalten springen
Interner Bereich Raumbelegung
deutsch  english  türk
Yazı büyüklüğü
Schrift größerSchrift kleiner

Tıbbı Ağırlık Noktası

Şah damar cerrahisi
Birçok beyin kanaması zamanında farkına varılmasıyla ve karotis stenozunun bertaraf edilmesiyle engellenebilmiştir. Speyer'de yılda 150 ve Mannheim'da 40 karotis stenozu olan hasta ameliyat edilmektedir.

Aort anevrizması
Arteriyoskleroz nedeniyle karın şah damarında hayati tehlikeye yol açabilen tıkanıklıklar oluşabilir.  5 cm'den büyük olan aort anevrizmaları alınmalıdır. Yılda aort anevrizması olan yaklaşık 50 hasta Speyer'de, 10 ila 20 hasta da Manheim'da ameliyat edilmektedir.  Avrenizma ya karında yapılan kesikle açık ameliyatla alınır ve sentetik protezle değiştirilir ya da kasık şah damarlarından girilerek yerleştirilen stent proteziyle endovasküler anverizma (EVAR) onarımı yapılır.

Bacak şah damarlarında PAVK (Periferik Atardamar Tıkanması)
Bacak şah damarlarındaki basit dar boğazlar veya tıkanmalar lokal anestezi yapılarak genişletilir. Zor tıkanıklıklar damar cerrahisiyle by-pass yapılarak vücuttan alınan damarla veya sentetik materyal ile (örn. teflon) tedavi edilir. Hibrid ameliyatlarda açık cerrahi ve endovasküler teknikler kombine edilir.

Diyabetik ayak sendromu (DFS)
Diyabet hastaları normal insanlara göre 50 kat daha fazla ayak yaralanması ve ampütasyon tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Bizim hedefimiz ampütasyondan kaçınmaktır.

Vücuttaki tüm şah damar tıkanıkların genişletilmesi
Damar Cerrahisi Kliniği'nde yılda 1.000 endovasküler yöntem, yani tıkanık yerlerin balon kateteri ve gerektiğinde stent implantasyonlarıyla genişletilmesi, kalça ve bacaklardaki şah damarlarda, aortlarda ve boyun şah damarlarında uygulanmaktadır.

Varis ameliyatları
Stripping yönteminde sadece gerçekten hasta olan yüzeysel bacak damarları bertaraf edilir veya kapatılır. Uygun bir alternatif CHIVA yöntemidir, burada bacağın geniş çaplı bir ultrason muayenesinden sonra ana damarları sıyırmadan, köreltmeden veya ısıyla tahrip etmeden sadece kan sütununun ara bağlantılarında ve bölmelerinde uygulanır.

Ekibimiz
© Diakonissen Speyer-Mannheim