Zu den Inhalten springen
Interner Bereich Raumbelegung
deutsch  english  türk
Yazı büyüklüğü
Schrift größer

Tıbbı Ağırlık Noktası

Geriatri Rehabilitasyon Kliniği Mannheim'ın temel görevleri arasında insanlara bu alışılagelmedik durumda danışma hizmeti vermektir. Günlük klinik işlevlerinin yanı sıra bakım ekibimiz „aktifleştiren bakım“ prensibine bağlı kalarak çalışmaktadır. Buradaki girişimlerimizin merkez noktası hastalara kaybettikleri kabiliyetlerini tekrar öğretmektir. Hastaların günlük yıkanma ve giyinme işleri ellerinden alınmaz. Aksine yıkanma ve giyinme alıştırmalarıyla bu kabiliyetleri tekrar öğrenmelerini sağlamak bizim amacımızdır.

Tedavi Olanakları ve Ağırlık Noktaları:

 • Aktifleştirici bakım
 • Doktor tedavisi; buna ilaçla tedavi, yan hastalıklar tedavisinin devamı dâhildir
 • Diyet danışması
 • Ergo Terapisi (örn. Bobath'ın duyusal motor fonksiyon-perseptif tedavisi ve motor-fonksiyon tedavisi; ADL alıştırması (Activity of the Daily Living=günlük hayat için aktifleşme), kendi kendine yardım etme, günlük hayat ve ev işleri alıştırmaları, yardımcı gereçlerin temin edilmesi, psikolojik istikrarın sağlanması
 • Klinik Psikoloji
 • Sanatsal Terapi / Yaratıcı Sanat Terapisi
 • Logopedi (dil, konuşma ve yutma bozukluklarının ve yüz sinirleri felci tedavisi)
 • Nöropsikolojik yönelimli tedavi (örn. bilgisayar destekli bilişsel alıştırma)
 • Fizik Tedavi (sıcak ve soğuk uygulamaları, masaj, lenf drenajı)
 • Fizyoterapi (hareket sisteminin mobilizasyonu ve kasların kuvvetlendirilmesi, Bobath usulü tedavi, manüel tedavi, PNF, solunum terapisi, grup terapisi, yardımcı gereçlerin temin edilmesi, yardımcı gereçlerle alıştırmalar, hasta yakınları için danışma)
 • Sosyal Hizmet (tedavi sonrası bakımın sağlanması, evde bakımın sağlanması, hasta yakınları için danışma)
© Diakonissen Speyer-Mannheim