Zu den Inhalten springen
Interner Bereich Raumbelegung
deutsch  english  türk  русский  pälzisch
Yazı büyüklüğü
bigger

Kardiyoloji

İç Hastalıklar Kardiyoloji Kliniği'nin ağırlık noktası, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarında uygulanan tüm bilinen diyagnostik ve tedavileri içermektedir.

Kardiyolojik acil durumlarda senede 365 gün 24 saat tam kadro doktor ekibi hazır bulunmaktadır. Böylelikle kliniğimiz en yüksek tıbbi seviyede "Tam Kapsamlı Bakım" sunabilmektedir.

Kardiyoloji

  • Kalp sondası: Korouer anjiyografi, sağ kalp sondası, balonla genişletme (PTCA), atriyal septal defektin (foramen ovale açıklığı) girişimsel yöntemle kapatılması (FPO)
  • Sonda ablasyonlu elektrofizyolojik kalp sondası
  • Kalp pili: Tek ve çift odacık pillerinin implantasyonu, ICD implantasyonu ve iki odacık sisteminde kalp yetmezliği tedavisi. Kalp pili kontrolü ve programlanması
  • Ekokardiyografi: Stres-ekokardiyografisi de dâhil olmak üzere 4-D-ekokardiyografisi (4 boyutlu) ve TEE (transözofajiyal ekokardiyografi)
  • İnvaziv olmayan fonksiyon diyagnostiği (frekans değişkenliği analizi ve kesit analizi dâhil olmak üzere uzun süreli EKG, spiroergometri, uzun süreli tansiyon ölçümü)

Anjiyoloji

İnterdisipliner Damar Tedavi Merkezi'nin bir parçası olarak Damar Cerrahisi ve Radyoloji Muayenehanesi’yle beraber anjiyolojinin ağırlık noktaları, damar hastalıklarının diyagnostiğini, tedavisini ve ayrıca bu hastalıklardan korunma yöntemlerini içerir. Diyagnostik bağlamda modern anjiyolojinin bilinen muayene metotları hizmete hazırdır. Burada özellikle üst sınıf sonografi aletleri olan renkli dubleks sonografileri bulunmaktadır.

Terapi yelpazesi çok geniştir, örneğin arterlerin balonla genişletme anjiyografisi gibi tedavi yöntemlerini de kapsar. Diyabetle ilgili yaraların tedavisi, toplardamar ve arter hastalıkları, toplardamar trombozlarında veya lenf hastalıklarında kompresyon tedavileri, anjiyolojinin diğer tıbbi girişim alanlarıdır.

Göğüs Ağrısı Servisi (Chest Pain Unit)

Hastanemizin Göğüs Ağrısı Servisi (Chest Pain Unit) Alman Kardiyoloji Kurumu'nun kalite standartlarına göre sertifikalandırılmıştır. Görevi, nedeni belli olmayan göğüs ağrılarında hastaların bakımını sağlamaktır.

© Diakonissen Speyer-Mannheim