Zu den Inhalten springen
Interner Bereich Raumbelegung
deutsch  english  türk  русский  pälzisch
Yazı büyüklüğü
bigger

Tıbbi Ağırlık Noktaları

Çocuk ve Genç Tıbbı Kliniği, çocuk ve genç tıbbının tüm yelpazesini kapsamaktadır.

Perinatal Merkezi
Speyer Perinatal Merkezi en yüksek bakım seviyesine sahip bir merkezdir. 24 saat boyunca jinekologlar (doğum yardımcıları), çocuk doktorları (neonatologlar), ebeler ve çocuk yoğun bakım hemşirelerinden oluşan interdisipliner bir ekip hazır bekletilmektedir.

Neonatoloji (yeni doğan bebek tıbbı) yoğun bakım servisinde, senede 450 erken ve yeni doğan bebeğe bakılmaktadır; bunların arasında yakın çevredeki kliniklerden gelen bebekler de bulunmaktadır.

Genel Pediatri
Çocuk ve Genç Tıbbı Kliniği’ndeki hizmetler, bu branştaki tüm tıbbi hizmetleri kapsamı altına almaktadır ve ayrıca beslenmeyle ilgili danışmanlık hizmeti de vermektedir - örneğin yanlış beslenme veya gıda alerjisi durumlarında.

Çocuk Pnömoloji ve Alerji Hastalıkları
Çocuk Tıbbı’nın büyük bir bölümü olan alerji hastalıklarının tedavisi, geçerli tıbbi prensiplere bağlı kalınarak en yüksek seviyede kliniğimizde uygulanmaktadır. Pnömoloji bölümünde kronik ve akut solunum yolları rahatsızlığı olan çocuklara bakmaktayız. Enhalasyon eğitimi ve aileler için astım eğitimi de sunmaktayız.

Diğer tıbbi olanaklar:

 • Laringskopi (boğaz muayensi), bronkoskopi, diyagnostik bronkoalveoler lavaj
 • Yabancı maddelerin endoskopiyle alınması

Endokrinoloji / Diyabetoloji "Hormon Bilimi" olarak adlandırılan endokrinoloji bölümü tiroit bezi, diyabet (şeker hastalığı), hipofizin gelişme bozuklukları ve hastalıklarıyla ilgilenmektedir. Örneğin diyabet ilk defa hastalarda kendini belli edince, kliniğimizde diyagnostik, ilaç tedavisinin ayarlanması ve hasta eğitimi yapılır; hastaların uzun süreli tedavileri temin edilir. Büyüme bozukluklarında endokrinoloji diyagnostik testleri yapılır. Servis şef hekimi Dr. Siedler Alman Diyabet Kurumu'nca (Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG)) çocuk diyabetoloğu olarak tanınmıştır.

Çocuk Gastroenterolojisi
Özel olarak eğitim almış uzman doktorların tecrübesi ve yüksek modern teknikle donatılmış endoskopi sayesinde Çocuk Gastroenterolojisi’nde en yüksek seviyede terapi yapabilmekteyiz.

Tıbbi hizmet yelpazesi:

 • Çocuklarda kronik-iltihaplı bağırsak hastalıklarının diyagnostiği ve tedavisi
 • Kronik karaciğer veya pankreas hastalıklarının diyagnostiği ve tadavisi
 • Nedeni belirsiz karın ağrılarında sistemli olarak hastalığın aydınlatılması
 • Çocukların yeme bozuklarında danışma hizmeti ve terapi
 • Sindirim sistemi endoskopileri, mide ve bağırsak endoskopileri
 • Yabancı maddelerin endoskopi ile alınması
 • Duodenal sonda ve PEG-sondalarının yerleştirilmesi
 • Kısa bağırsak sendromu olan hastalara parenteral beslenme
 • Karaciğer ve bağırsak nakillerinde, organ nakil merkezleriyle işbirliği yapılır.

Nöropediatri
Nöropediarti Kliniği’nde nedeni belirsiz nörolojik semptomları olan hastalar, kasınma nöbetleri ve büyüme bozuklukları tedavi edilir. Bunun için beynin elektrik aktivitesini ölçen modern EEG sistemi kullanılır ve amplitüd entegreli EEG yeni doğan bebeklerdeki asfiksi (nefes yokluğu) diyagnostiğinde kullanılır. Erken doğan bebekler iki yaşına gelince, özel gelişme nöroloji muayenesi sunmaktayız.

Çocuk Kardiolojisi
Çocuk Kardiyolojisi’nin bakım kapsamına doğuştan kalp kusurlarının, kalp ritim bozukluklarının ve sonradan edinilmiş kalp hastalıklarının ayakta ve yatılı diyagnostik ve terapisi girmektedir. Ekokardiyagrafi, EKG (elektrokardiyogram), uzun süreli ve eforlu EKG, uzun süreli tansiyon ölçümü, stres skokardiyagrafisi ve kalp sesi hakkında bilgilendirme sunulmaktadır.

Çocuk Nefrolojisi
Kliniğimizde bakılan nefroloji hastalıkları (böbrek hastalıkları) böbreklerin ve böbrek yatağının akut ve kronik iltihaplanması, idrar bırakma bozuklukları ve böbreğin de dâhil olduğu sistem hastalıklarıdır. Tedavi yelpazemiz bunun dışında, böbrek fonksiyon bozukluklarının kendisini başka organlarda göstermesini de kapsamaktadır. Ameliyat gerektiren idrar yollarının (idrar yolu, idrar torbası, idrar kanalı) hatalı oluşumlarındaki ameliyatlar, çocuk cerrahı Dr. Thomas Ringle tarafından veya komşu hastanelerin üroloji bölümüyle işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Yatılı olan her yaştan hastanın diyalizi yapılmaktadır.

Çocuk Ürolojisi
Çocuk ve Genç Tıbbı Kliniği, komşu bir hastanenin üroloji kliniği ile yapılan işbirliğiyle doğuştan var olan böbrek ve idrar yollarının hatalı oluşumlarında diyagnostik olanağı sunmaktadır. İdrar yollarındaki ameliyatlar kısmen hastanemizde yapılırken, hasta bakımı interdisipliner yapılmaktadır.

© Diakonissen Speyer-Mannheim